بزرگترین تولیدی حنا درجه یک

سالانه چهار هزار تن در پانزده کارگاه حناسابی حنا در یزد تولید میشود یکی از صاحبان کارگاه حناسایی هر سال دو هزار هکتار زمین را برای کشت حنا هندی سنتی اختصاص میدهد. یکی از مهمترین مناطق تولید و کشت و تولید حنا مناطق گرم خشک جنوب کشور است.
در ایران در مناطق جنوبی کشور، استانهای کرمان، هرمزگان و بلوچستان کاشته میشود.سالانه چهار هزار تن حنا در یزد تولید میشود البته کشاورزان از قیمت پایین خریداری حنا که توسط دلالان گله مند هستن. رودبار کرمان به عنوان بزرگتری تولید کننده حنا هندی قیفی در کشور محسوب میشود که از نظر کیفت و رنگ حنا جزو مرغوب ترین حنا به شمار میاید.